Bakgrund

kompriFolke beskuren 001
Samarbetsprojekt mellan Norrbottens Hembygdsförbund och Norrbottens museum
Norrbottens Hembygdsförbund och Norrbottens museum satsar på kulturupplevelser för Norrbottens yngsta invånare. Utställningen ”Kan själv! – Kulturhistoriska möten” är en del i en strategi att finna innovativa metoder att möta nya målgrupper där delaktighet och inflytande är centralt.

Unik målgrupp
Målgruppen för utställningen är ovanlig; barn 0-2 år. Den unga målgruppen och arbetsmetoden som inneburit ett nära samarbete med barnen gör projektet unikt. Vi är glada, stolta och förväntansfulla inför den dryga året långa turnén i Norrbotten som startar i februari 2016.

Utställningen handlar om kulturhistoriska möten. Dåtid möter nutid. Element från tornedalsk, samisk, romsk och svensk kultur möter varandra på ett lekfullt sätt. Men framför allt handlar det om att respektera barnen. I enlighet med museets slogan, i dåtid, nutid, framtid – alltid.
Projektledare Ida Renlund

Projektidén
Idén är att synliggöra för allmänheten och kulturinstitutioner hur man kan arbeta tillsammans med barn för att uppfylla målet ”allas rätt till kultur”. Vi strävar även efter att förändra synen på de allra minsta genom att sticka hål på myten att barn 0-2 år är alltför unga för att kunna ta till sig och/eller tillföra något i kultursatsningar och istället visa att de, liksom människor i alla andra åldrar, har lika värde, lika rätt till kulturupplevelser och är lika viktiga att lyssna till.

Ledstjärnor för projektet är barnkonventionens fyra grundprinciper:
Barnets rätt till ickediskriminering.
Barnets bästa i främsta rummet.
Barnets rätt till liv och utveckling.
Barnets rätt att få sin röst hörd
. 

Idén ursprungligen från Västarvet
”Kan själv!” är en pedagogisk arbetsmodell som utvecklats av Västarvet, efter en idé av Ida Lagnander, pedagog vid Västarvet, förvaltning för natur -och kulturarv inom Västra Götalandsregionen. Västarvet har  genomfört flera ”Kan själv!”-projekt. Efter att Norrbottens museum tog del av utställningen ”Kan själv – en upplevelse av natur för de allra minsta” och Ida Lagnanders/Västarvets erfarenheter fann vi att metoden ligger väl i linje med hur Norrbottens museum vill och ska arbeta enligt aktuella mål och riktlinjer. I överenskommelse med Västarvet hittade vi en form för hur vi kan överföra ”Kan själv!”-konceptet till vår egen, norrbottniska version.

Kulturhistoriska möten
Temat för utställningen är kulturhistoria och utställningens formspråk och innehåll utgör en bred kulturell representation, för att spegla de olika kulturerna i Norrbotten; den samiska, tornedalska, romska och svenska. Utställningen består av föremål och gestaltningar av bland annat kopior av föremål eller associativa element som bygger på mönster, färger och former ur Norrbottens museums samlingar.  

Barnen är experterna
Genom en förstudie har barn från Seskarö förskola i Haparanda och Hägerns förskola i Luleå har gett oss kunskap om hur en utställning för våra minsta ska vara. Barnen har varit experterna och vi har analyserat, tolkat och dragit slutsatser av deras svar. Tack alla deltagande barn för alla kunskap ni gett oss! Hoppas att utställningen kan svara upp mot era behov och önskemål på bästa sätt!

Info på Nbm:s hemsida
Info om utställningen, turnén och mycket annat finns även på Norrbottens museums webb: Kan själv! – Kulturhistoriska möten/Utställningar på turné

Rapport från förstudien. Grunden till utställningens form och innehåll Rapport från förstudie Kan själv! – Kulturhistoriska möten! (Pdf)

Handledningen ”Guide till de vuxna”  (Pdf)

Kontakt & information
Ida Renlund, projektledare ”Kan själv! – Kulturhistoriska möten” ida.renlund@nll.se
070-515 13 38

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s